Sole Distributor:

Quoc Thai Co., Ltd

66C Nguyen Van Troi Street

Ward 8, Phu Nhuan District

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: 38421806 Fax: 38421581

AIR DISC SANDER / POLISHER - Máy Chà Nhám /Đánh Bóng

DT-2310 5” (127mm) HIGH SPEED SANDER

DT-2400 7" (177.8mm) HEAVY DUTY VERTICAL SANDER / POLISHER

· PAD SIZE : 76, 115 or 140 Ømm

· FREE SPEED : 18000 R.P.M.

· AIR CONSUMPTION : 6 CFM

· AIR INLET SIZE : 1/4" NPT

· LENGTH : 114 mm

· NET WEIGHT : 1.2 kg

 

 

· DISC SIZE : 180 Ømm

· FREE SPEED : 4800 R.P.M.

· AIR CONSUMPTION : 19 CFM

· AIR INLET SIZE : 1/4" NPT

· LENGTH : 184 mm

· NET WEIGHT : 2.4 kg

 

DT-2450 7" (177.8mm) HEAVY DUTY ANGLE SANDER / POLISHER

 

· DISC SIZE : 180 Ømm

· FREE SPEED : 5000 R.P.M.

· AIR CONSUMPTION : 20 CFM

· AIR INLET SIZE : 1/4" NPT

· LENGTH : 320 mm

· NET WEIGHT : 2.0 kg

 

AIR DUAL ACTION SANDERS - Máy Chà Nhám

DT-2328 JITTERBUG - Chà Nhám Chữ Nhật

DT-2107-6 5"/6" (Dust Free) - Máy Chà Nhám Tròn

· PAD : 90 X 165MM

· FREE SPEED : 8000 R.P.M.

· AIR CONSUMPTION : 6 CFM

· AIR INLET SIZE : 1/4" NPT

· LENGTH : 175 mm

· NET WEIGHT : 1.7 kg

 

· PAD SIZE : 125 or 150 Ømm

· FREE SPEED : 9000 R.P.M.

· AIR CONSUMPTION : 9 CFM

· AIR INLET SIZE : 1/4" NPT

· LENGTH : 185 mm

· NET WEIGHT : 1 kg

 

DT-2311 5"/6" - Máy Chà Nhám Tròn

DT-2107 5"/6" - Máy Chà Nhám Tròn

· PAD SIZE : 125 or 150 Ømm

· FREE SPEED : 1000 R.P.M.

· AIR CONSUMPTION : 16 CFM

· AIR INLET SIZE : 1/4" NPT

· LENGTH : 240 mm

· NET WEIGHT : 1.93 kg

 

· PAD SIZE : 125 or 150 Ømm

· FREE SPEED : 9000 R.P.M.

· AIR CONSUMPTION : 13 CFM

· AIR INLET SIZE : 1/4" NPT

· LENGTH : 185 mm

· NET WEIGHT : 1 kg

 

AIR  BELT SANDERS - - Máy Chà Nhám Băng Tải

DT-2710 10 mm

DT-2820 20mm

· BELT SIZE : 10 X 330 mm

· BELT SPEED : 1100 m/min

· AIR CONSUMPTION : 6 CFM

· AIR INLET SIZE : 1/4" NPT

· LENGTH : 165 - 280 mm

· NET WEIGHT : 0.8 kg

 

· BELT SIZE : 20 x 520 mm

· BELT SPEED : 2500 m/min

· AIR CONSUMPTION : 15 CFM

· AIR INLET SIZE : 1/4" NPT

· LENGTH : 246 - 360mm

· NET WEIGHT : 1.4 kg

 

Copyright 2002,Quoc Thai Co Ltd. All rights reserved.